Copyright © All Rights Reserved

Hvordan foregår en afspændingsbehandling


Afspændingsbehandling består af mange delelementer:


Samtale hvor afspændingspædagogen spørger ind til klientens situation ud fra en kropslig synsvinkel, for at klienten kan opdage mulige sammenhænge mellem symptomer og hverdag.Behandling hvor alle store muskelgrupper behandles, selvom symptomerne måske kun er ét sted, for ofte skal spændinger eller for strakt muskulatur andre steder i kroppen justeres, før symptomerne kan forsvinde. Behandling kan foregå rygliggende, maveliggende, sideliggende eller på en stol. Afspændingspædagogen registrerer eventuelle ændringer i klientens åndedræt, ansigtsudtryk mm, der fortæller om klientens velbefindende for at sikre, at behandlingen ikke overskrider klientens grænser.Øvelser i hverdagsbevægelser, som eventuelt tilbydes som hjemmeøvelser.


Samtale om kropsoplevelser. Klientens 'arbejde' under behandling og øvelser er at mærke efter i kroppen for at opøve evnen til at mærke kropssansninger.

Mange har lært at overhøre sine kropssignaler, så de overbelaster deres krop. Via opmærksomhed på kropssansninger kan klienten begynde at registrere, hvornår noget bliver for meget, hvad man føler i en bestemt situation osv.Sundhedsfremmende information for at forklare klienten, hvorfor visse kropslige adfærdsmønstre er mere hensigtsmæssige end andre.


Refleksion i dagligdagen for at integrere det lærte så klientenl bliver bedre til at lytte til kropssignalerne.Tips til at opnå gode resultater:


Forsøg at tage den med ro inden og efter behandlingen, når det er muligt.

Undgå idræt efter behandlingen, så har du størst mulighed for at mærke din krop.

Gå tidligt i seng og skriv gerne dine eventuelle fysiske og psykiske reaktioner ned og reflekter over dem.
Tidsperspektiv


Længden på et afspændingsforløb er meget forskelligt afhængigt af henvendelsesårsag.


Et kort forløb kan være nyligt opstående kropssmerter, der forsvinder efter 5-6 behandlinger.


Et længere forløb - måske 20-25 gange, hvis man opdager, at 'skoen trykker' andre steder også. Samme tidsperspektiv gælder for mennesker med langtidsstess.


Et langt forløb - mellem 1 og 3 år kan handle om tunge psykiske baggrundshistorier og/eller misbrug, hvor behandlingen oftest sker i samarbejde med en psykoterapeut eller psykiater.

En anden type lange forløb er klienter, der bruger afspændingen i et personlighedsudviklingsperspektiv, hvor de ofte også går i psykoterapi.
For hvem er Holistisk Afspænding brugbar?


Afspændingsbehandling kan ikke helbrede konkrete sygdomme - det er lægens bord. Men afspænding kan dæmpe sekundær stress og spændinger, der ofte følger med sygdom på grund af angst og usikkerhed, så livskvaliteten kan øges. Derved kan lægens behandling og kroppens egne selvhelbredende mekanismer samarbejde om helbredelse.

Ved visse sygdomme vil afspændingspædagogen bede klienten om at få en godkendelse fra sin læge til at få afspændingsbehandling.

Overvejer man at begynde på behandling, skal man have en vis motivation for at se på sit liv og have lyst til små justeringer i livet, hvis behandlingen skal lykkes. Ellers kan behandlingen give en umiddelbar afstressende effekt, men ikke noget varigt..